Voorwaarden

Hoofdstuk 1 – Inleiding

De Websites, beschikbaar op https://theiphonephotography.com (hierna de “Website” of “Site”), zijn eigendom van en worden beheerd door “POPIE GROUP” EOOD, UIC 206606149, BTW-nummer BG206606149, met hoofdkantoor en adres van beheer: 8 Stefan Stambolov boul., Sofia 1000, Bulgarije (hierna aangeduid met de marktnaam “The iPhone Photography”),

Deze VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN DE IPHONE FOTOGRAFIE (hierna de “Voorwaarden”) bevatten gedetailleerde informatie over uw rechten en plichten tijdens het gebruik van de Website en het kopen van producten via de online shop. Door onze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en erkent u dat u ze hebt gelezen en begrepen. Blijf de The iPhone Photography Website en producten niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

Hoofdstuk 2 – Cursusboeken

Op onze Website kunt u cursusboeken vinden en kopen over iPhone fotografie, over iPhone fotografie + nabewerking, evenals een Masterclass over iPhone fotografie (verder aangeduid als de “Cursusboeken”). De individuele beschrijving van elk product, met inbegrip van de taal van de boeken, de auteurs, het aantal pagina’s, de behandelde functionaliteiten en alle andere informatie die u relevant acht, verschijnt in het gedeelte “Cursusboeken” van onze Website, alsook tijdens het aankoopproces.

Hoofdstuk 3 – Intellectuele eigendomsrechten en licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten wij, The iPhone Photography en/of onze licentiegevers, de intellectuele eigendomsrechten voor alle inhoud op The iPhone Photography Site, inclusief de Coursebooks die worden verkocht. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. De Coursebooks worden gepubliceerd onder een door de auteurs gebruikt pseudoniem.

U hebt uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de inhoud van The iPhone Photography, met inachtneming van de beperkingen die in deze Voorwaarden worden uiteengezet.

De personen op de foto’s in de Coursebooks en de Website zijn niet de auteurs van de Coursebooks. De foto’s in de Cursusboeken of een deel daarvan zijn mogelijk niet gemaakt door de auteurs van de Cursusboeken. Alle foto’s die deel uitmaken van de Coursebooks en de Website zijn rechtmatig gebruikt, en de weergave ervan in de Coursebooks maakt geen inbreuk op rechten van derden.

U mag niet:

Reproduceren, verspreiden, wijzigen of afgeleide werken maken van de inhoud van onze Cursusboeken of Website.
Materiaal uit de The iPhone Photography Coursebooks en/of website kopiëren of opnieuw publiceren.
Materiaal van The iPhone Photography Coursebooks en/of Website verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van The iPhone Photography Coursebooks en/of website.
Materiaal van The iPhone Photography Coursebooks en/of website opnieuw te verspreiden.
Op geen enkele andere wijze materiaal van onze website of cursusboeken gebruiken voor commerciële of andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.

Hoofdstuk 4 – Aankoop en levering

Nadat u een cursusboek van uw voorkeur hebt geselecteerd door op de knop “kiezen” te klikken, komt u op onze afrekenpagina. Wij bieden vier betaalmethoden aan: creditcard/debetkaart, SEPA Direct Debit, giropay en PayPal. Wij accepteren ook coupon codes als betaling. Als u op de afrekenpagina uw e-mail invult en onze Website verlaat zonder een cursusboek te kopen, ontvangt u na het verlaten van de Website automatisch een kortingsbon in uw e-mail. De waarde van de coupons wordt afgetrokken van de waarde van uw bestelling. De prijzen van onze cursusboeken op de website zijn inclusief alle kosten en belastingen en er worden bij het afrekenen geen verdere kosten in rekening gebracht. Er kunnen echter wel kosten verbonden zijn aan de door u gekozen betaalmethode. Houd er rekening mee dat deze kosten niet door ons in rekening worden gebracht en kunnen worden gewijzigd door de betalingsprovider.

Alle gekochte cursusboeken worden uitsluitend als digitale inhoud aan u geleverd en kunnen na het afrekenen als .pdf-bestand worden gedownload. Wij verkopen of versturen geen papieren exemplaren van de boeken. Na de aankoop ontvangt u een e-mail met links om de cursusboeken te downloaden en wordt uw account op de website automatisch aangemaakt. U ontvangt een e-mail met informatie over hoe u het automatisch gegenereerde wachtwoord voor uw account kunt wijzigen. De gekochte cursusboeken kunnen ook worden gedownload in de sectie “Downloads” in uw Account.
U kunt ook een account registreren op onze Website via de sectie “Aanmelden” zonder of voordat u een cursusboek koopt.

Hoofdstuk 5 – Retourneren

Als u niet tevreden bent met het door u gekochte cursusboek, hebt u het recht om binnen 30 dagen na aankoop, zonder opgave van redenen, terugbetaling te vragen. Als u gebruik wilt maken van uw recht om van de aankoop af te zien, kunt u het volgende formulier voor herroeping gebruiken of in duidelijke tekst uw beslissing om van de overeenkomst af te zien kenbaar maken door een bericht te sturen via het contactformulier op de website of via de in hoofdstuk 10 van deze voorwaarden beschreven contactpersonen. Indien u als gebruiker gebruik maakt van uw recht om van de aankoop af te zien, betalen wij u de volledige prijs van uw aankoop (exclusief eventuele extra kosten in verband met de door u gekozen betaalwijze) binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroeping terug.

Hoofdstuk 6 – Klachten en geschillenbeslechting

Als u problemen hebt met onze dienst of ons product, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via de contactpersonen beschreven in hoofdstuk 10 hieronder om de zaak te bespreken. Wij zullen ons best doen om de zaak zo snel mogelijk op te lossen en zullen u binnen 7 dagen een schriftelijke reactie op uw klacht geven. Als wij meer informatie van u nodig hebben, kan deze periode worden verlengd, afhankelijk van de omstandigheden.

Indien wij onze contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen, heeft u het recht een klacht in te dienen en/of schadevergoeding te eisen. Als wij uw klacht niet kunnen oplossen, hebt u het recht om gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden zoals bemiddeling of arbitrage, of om uw rechten juridisch te laten beschermen door een organisatie ter bescherming van consumentenrechten of een rechtbank.

U hebt de mogelijkheid om op het grondgebied van de Europese Unie consumentengeschillen op te lossen met de procedure voor “alternatieve geschillenbeslechting”. Bij een geschil over een online aankoop kunt u de website https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show gebruiken om het geschil buitengerechtelijk te regelen. Hier is een lijst van alle nationale organen en instellingen die procedures voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanbieden en die alle door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor kwaliteitsnormen met betrekking tot billijkheid, doeltreffendheid en toegankelijkheid: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

Hoofdstuk 7 – Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van onze cursusboeken of website. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de aankoopprijs van het door u gekochte cursusboek.

Hoofdstuk 8 – Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke wijziging van deze voorwaarden zal onmiddellijk na publicatie op onze website van kracht zijn. Uw voortgezet gebruik van onze website na eventuele wijzigingen van deze voorwaarden betekent dat u de gewijzigde voorwaarden aanvaardt.

Hoofdstuk 9 – Commentaar

Reacties op deze website weerspiegelen niet de standpunten en meningen van The iPhone Photography, haar vertegenwoordigers en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de gebruikers. Voor zover wettelijk toegestaan is The iPhone Photography niet aansprakelijk voor de Reacties of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen en/of verschijnen van de Reacties op deze Website.

The iPhone Photography behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en Reacties die als ongepast of beledigend worden beschouwd of die in strijd zijn met deze Voorwaarden te verwijderen.

Hoofdstuk 10 – Contacten

U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier op de Website of via de volgende contactpersonen:

E-mail: jeffrey@theiphonephotography.com

Tel:

Wist je dat...

De gemiddelde iPhone gebruiker gebruikt slechts 5% van zijn camera?

Je hebt nu ’s werelds meest geavanceerde camera in handen. Maar als je een paar eenvoudige handelingen en benaderingen onder de knie hebt, kun je geweldige foto’s maken met je iPhone!